Ohlédnutí za rokem 2021

Čtvrtek, 27. leden 2022

Rok 2021 je za námi a ve zpětném shrnutí jsme úspěšně prošli Recetrifikačním auditem integrovaného systému managementu provedený společností TÜV SÜD Czech a prokázali jsme plnění požadavků standardů systému managementu kvality dle ISO 9001:2015, environmentálního managementu dle ISO 14001:2015 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018. Nově jsme obdrželi Certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) – Systém certifikace ROSATOMREGISTR. Získáním tohoto certifikátu jsme dosáhli konkurenční výhody v nabídkových řízeních pro dodávky produktů do projektů řízených Státní korporace pro atomovou energii ROSATOM.

Za více než 5 mil. jsme pro JE Temelín dodali 8ks rychločinných pneumatických ventilů A13 a z produkce průmyslových armatur 41ks nízkotlakých ventilů uzavíracích C09 a kulových kohoutů C05.1 . Na konci měsíce června jsme expedovali vysokotlaké uzavírací ventily V46.2 a vysokotlaké zpětné ventily Z15.2 v celonerezovém přírubovém provedení pro první závod na výroby bionafty v Bioro Biodiesel Refinery Plant v belgickém Gentu. Další zajímavou zakázkou byla dodávka 54 kusů vysokotlakých uzavíracích ventilů V46.2 pro Combined Heat and Power (CHP) Plant Tidaholms ve Švédsku. Zajímavosti této zakázky bylo, že kromě přírubového a přivařovacího provedení jsme vyráběli i speciální konstrukční varianty a kombinace ventilu V46.2.

Ve dnech 23. – 29. 6. 2021 proběhla v naší společnosti úspěšně atestace personálu dle ruské normativní dokumentace PNAE G a GOST R za účelem potvrzení odborné způsobilosti pracovníků oddělení kvality a konstrukce. Připomenuli jsme si výročí 45 let výroby jaderných armatur, která u n nás započala v roce 1976.

Realizovali jsme dodávky armatur pro JE Leningradska II (Rusko), JE Běloruska (Bělorusko), JE Rooppur (Bangladeš). Ve výrobě i konstrukčním oddělení se připravujeme na dodávky pro JE Akkuyu v Turecku a v blízké buducnosti začneme realizovat dodávky pro JE Kudankulam 5.- 6. blok (Indie) a JE El Dabaa (Egypt) – za to patří velké díky korporaci Rosatom. Jaké byly jejich další milníky pro rok 2021, podívejte se na video na našem korporátním profilu Facebook nebo LinkedIN.