Společnost ARAKO 45 let vyrábí jaderné armatury

Úterý, 5. říjen 2021

V souvislosti se strukturálními změnami československého průmyslového potenciálu došlo v roce 1953 v opavské Minervě k výrazné přestavbě a v podniku byla zahájena produkce nového sortimentu. Novým výrobním programem se staly speciální vysokotlaké armatury pro energetický, chemický a potravinářský průmysl.

Od poloviny sedmdesátých let se opavská SIGMA zaměřila na realizaci dalšího mimořádně složitého úkolu – na dodávky speciálních armatur – vlnovcových ventilů z uhlíkaté a austenitické oceli s různými druhy přímého i dálkového ovládání určených pro výstavbu československých jaderných elektráren. V roce 1976 byl zahájen vývoj, konstrukce a posléze i výroba armatur pro jadernou energetiku světlostí DN 50 až 150. Výroba se zajištovala na nových strojích – poloautomatech, automatech, numerických řízených strojích a jiných zařízení umístěných v rozšířených a zmodernizovaných provozech.

S obdobím výstavby prvních československých jaderných elektráren jsou pevně spojeny i dodávky vlnovcových armatur C23 pro slovenskou jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice a českou jadernou elektrárnu Dukovany.

Vlnovcové ventily A10 jsou již druhou generací vlnovcových ventilů, která nahradila původní typy C23 používané v reaktorech typu VVER a RBMK. Nová generace vlnovcových ventilů musela zohlednit nejen dosavadní zkušenosti z provozu původních typů C23, ale i nově vydávané jaderné standardy české, ruské a Evropské unie, které neustále zvyšovaly požadavky na bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení. Ventily nové generace byly zkoušeny podle platných jaderných předpisů v akreditovaných zkušebnách jaderného výzkumu, kde s úspěchem absolvovaly zkoušky spolehlivosti cyklováním, seizmické odolnosti, odolnosti tepelným šokům a hydraulické zkoušky. Kromě této plné jaderné atestace jsou ventily charakteristické malými nároky na obsluhu a údržbu se snadným přístupem k sedlu a kuželce, což snižuje čas a náklady potřebné k provedení revize ventilů při odstávce.

Dnes společnost ARAKO vyrábí armatury z uhlíkové, legované a nerezové oceli. Produkce zahrnuje uzavírací a zpětné ventily, vlnovcové ventily, šoupátka, zpětné klapky, filtry, kulové kohouty, odkalovací a odluhovací ventily. Pravidelné dodávky speciálních armatur do primárních okruhů jaderných elektráren jsou nejlepším důkazem kvality produkce společnosti.