Certifikáty

Společnost ARAKO je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů zaměřených na řízení kvality, výrobní procesy i samotný produkt. Získání certifikátu je formálním potvrzením skutečnosti, že neustále dbáme na zvyšování spokojenosti našich zákazníků, zlepšujeme efektivitu interních procesů a vyrábíme armatury nejvyšší kvality.

 

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOVÉ

Systém managementu kvality dle ISO 9001:2015
CZ / RU / EN / DE
Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001:2016
CZ / RU / EN / DE
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18 001:2008
CZ / RU / EN / DE
Posouzení systému kvality (modul H) podle směrnice 2014/68/EU
CZ / RU / EN / DE
Svařování dle EN ISO 3834-2
EN / DE

Environmentální politika
CZ
Politika BOZP
CZ
Politika kvality
CZ

 

CERTIFIKÁTY VÝROBKOVÉ

Certifikáty o ES přezkoušení typu (modul B)
CZ KLAPKA ZPĚTNÁ L30 / ŠOUPÁTKO S25 / VENTIL UZAVÍRACÍ V10, V30, V40, V43, V45, V46, V58 / VENTIL ZPĚTNÝ Z15
EN SWING CHECK VALVES L30 / GATE VALVES S25 / GLOBE VALVES V10, V30, V40, V43, V45, V46, V58 / LIFT CHECK VALVES Z15
Posouzení shody SNVZ pro jadernou energetiku dle vyhl. SÚJB č. 309/2005 Sb. modul B, G
CZ / EN
AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100 R, TRD 201, AD 2000-Merkblatt A4, EN  ISO 3834-2
EN / DE
TRD 110
DE
VDI 2440:2000 (TA LUFT)
DE QUICK SET 9001-M / UNICHEM
ČSN EN ISO 10497:2011 resp. API Standart 607 (Fire safe)
CZ / CZ DODATEK / EN / EN DODATEK
Certifikáty pro použití armatur v jaderných elektrárnách Ruské federace
RU Y70 / A10 / A11 /A13 / A20 / A21 / A30 / VENTILY REGULAČNÍ / VENTILY UCPÁVKOVÉ KIP / VENTIL VLNOVCOVÝ KIPVLNOVCOVÉ KOMPLETY
EAC Deklarace shody
RU 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
Certifikáty Ruského mořského lodního registru
CZ KOHOUT KULOVÝ C 05.1VENTIL C09, C09.2, C09.1VENTIL VLNOVCOVÝ A10, A11VENTIL ZPĚTNÝ A30ŠOUPÁTKO S38VENTIL UZAVÍRACÍ V10, V10.1, V45, V46.2, V45, V40.2VENTIL VLNOVCOVÝ A20, A21VENTIL ZPĚTNÝ Z15
Certifikáty o kontrole typu pro Ukrajinu
UA PROMTEST

 

CERTIFIKÁTY DODAVATELE

Rozhodnutí GP NAEK Energoatom o schválení dodavatele pro jaderné elektrárny na Ukrajině
Oprávnění ČEZ, a. s. pro navrhování, výrobu, dodávky a servis armatur dle vyhl. 132/2008 Sb.
Oprávnění ŠKODA JS, a. s. pro navrhování, výrobu, dodávky a servis armatur dle vyhl. 132/2008 Sb.
Certifikát schválení dodavatele pro jadernou elektrárnu PAKS Maďarsko
Certifikát Turkish Atomic Energy Authority o schválení výrobce (dodávky pro JE Akkuyu)
Schválení dodavatele pro Slovenské elektrárne, a. s.