Certifikáty

Společnost ARAKO je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů zaměřených na řízení kvality, výrobní procesy i samotný produkt. Získání certifikátu je formálním potvrzením skutečnosti, že neustále dbáme na zvyšování spokojenosti našich zákazníků, zlepšujeme efektivitu interních procesů a vyrábíme armatury nejvyšší kvality.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOVÉ

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
CZ / RU / EN / DE
Certifikát systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016
CZ / RU / EN / DE
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001:2018
CZ / RU / EN / DE
Certifikát posouzení systému kvality (modul H) podle směrnice 2014/68/EU
CZ / RU / EN / DE
Certifikát svařování dle EN ISO 3834-2
DE
Certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) – Systém certifikace ROSATOMREGISTR
RU
Rozhodnutí o používání znaku shody Systému certifikace ROSATOMREGISTR

CERTIFIKÁTY VÝROBKOVÉ

Certifikáty o ES přezkoušení typu (modul B)
CZ KLAPKA ZPĚTNÁ L30 / ŠOUPÁTKO S25 / VENTIL UZAVÍRACÍ V10, V30, V40, V43, V45, V46, V58 / VENTIL ZPĚTNÝ Z15
EN SWING CHECK VALVES L30 / GATE VALVES S25 / GLOBE VALVES V10, V30, V40, V43, V45, V46, V58 / LIFT CHECK VALVES Z15
Certifikát AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100 R
DE
Certifikát TRD 110
DE
Certifikát VDI 2440:2000 (TA LUFT)
DE QUICK SET 9001-M / UNICHEM
Certifikát EN ISO 10497:2011 resp. API Standart 607 (Fire safe)
CZ / CZ DODATEK / EN / EN DODATEK
EAC Deklarace shody
RU 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
EAC Certifikát shody
RU 1
Certifikáty o kontrole typu pro Ukrajinu
UA PROMTEST

JSME SCHVÁLENÝM DODAVATELEM PRO

Rozhodnutí GP NAEK Energoatom o schválení dodavatele pro jaderné elektrárny na Ukrajině
Oprávnění ČEZ, a. s. pro navrhování, výrobu, dodávky a servis armatur dle vyhl. 408/2016 Sb.
Oprávnění ŠKODA JS, a. s. pro navrhování, vývoj, výrobu, zkoušení, servis a dodávky armatur dle vyhl. 408/2016 Sb.
Certifikát schválení dodavatele pro jadernou elektrárnu PAKS Maďarsko
Certifikát Turkish Atomic Energy Authority o schválení výrobce (dodávky pro JE Akkuyu)
Certifikáty shody Rosenergoatom