Certifikáty

Společnost ARAKO je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů zaměřených na řízení kvality, výrobní procesy i samotný produkt. Získání certifikátu je formálním potvrzením skutečnosti, že neustále dbáme na zvyšování spokojenosti našich zákazníků, zlepšujeme efektivitu interních procesů a vyrábíme armatury nejvyšší kvality.

 

 

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOVÉ

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
CZ / RU / EN / DE
Certifikát systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016
CZ / RU / EN / DE
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001:2018
CZ / RU / EN / DE
Certifikát posouzení systému kvality (modul H) podle směrnice 2014/68/EU
CZ / RU / EN / DE
Certifikát svařování dle EN ISO 3834-2
CZ / RU / EN / DE

 

 

CERTIFIKÁTY VÝROBKOVÉ

Certifikát o EU přezkoušení typu (modul B)
CZ
Certifikát o EU přezkoušení typu (modul B)
CZ 

Certifikát AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100 R
DE
Certifikát VDI 2440:2000 (TA LUFT)
DE QUICK SET 9001-M / UNICHEM
Certifikát EN ISO 10497:2011 resp. API Standart 607 (Fire safe)
CZ / CZ DODATEK / EN / EN DODATEK
EAC Deklarace shody
RU 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
EAC Certifikát shody
RU 1
Certifikáty o kontrole typu pro Ukrajinu
UA PROMTEST

 

 

JSME SCHVÁLENÝM DODAVATELEM PRO

Oprávnění ČEZ, a. s. pro navrhování, výrobu, dodávky a servis armatur dle vyhl. 408/2016 Sb.
Oprávnění ŠKODA JS, a. s. pro navrhování, vývoj, výrobu, zkoušení, servis a dodávky armatur dle vyhl. 408/2016 Sb.
Certifikát schválení dodavatele pro jadernou elektrárnu PAKS Maďarsko
Certifikát Nuclear Regulatory Authority o schválení výrobce (dodávky pro JE Akkuyu)

Oprávnění Slovenské eletrárny, a.s., pro návrh, vývoj, výroba, prodej, servis a dodávky armatur dle vyhl. UJD SR č. 431/2011.