Vývoj průmyslových armatur

Navrhujeme nová řešení. Propojujeme individuální potřeby klientů z průmyslových oborů a vytváříme produkt odpovídající požadavkům na spolehlivost a bezpečnost potrubních systémů. Modernizace, inovace a modifikace stávající produkce podle požadavků zákazníků jsou samozřejmou součástí námi nabízených služeb.

 

VÝVOJOVÝ ÚSEK KONSTRUKCE

Ve společnosti ARAKO existuje vývojové pracoviště. Konstruktéři zde využívají moderní technologie a software, s jejichž pomocí pracují na zlepšování provozních vlastností u stávající produkce. Na základě nových potřeb trhu vyvíjejí nové armatury. V oblasti jaderné energetiky neustále pracujeme na zvyšování bezpečnosti produktů a prodlužování jejich životního cyklu.

 

PROJEKTY

Mezi nejnáročnější vývojové projekty poslední doby patří šoupátka pro energetiku, výpustné ventily pro provoz v jaderných elektrárnách nebo nízkotlaká šoupátka o světlosti DN 800 pro petrochemii (největší armatury vyrobené firmou ARAKO v historii).

 

SPOLUPRÁCE

Při prototypových zkouškách a testování našich výrobků, např. při měření průtokových charakteristik, seizmických zkouškách nebo zkouškách za vysokých a nízkých teplot, využíváme kapacit výzkumných ústavů v celé České republice, ale také v Rusku nebo Německu.

Aktuálně se podílíme na výzkumném projektu S-ALLEGRO, jehož cílem je zhodnotit do roku 2020 možnosti případné výstavby reaktoru GFR ve střední Evropě. Reaktor typu GFR (Gas Fast Reactor) je vyvíjený reaktor IV. generace, který bude používat k chlazení aktivní zóny reaktoru plyn. To umožní uzavřít palivový cyklus a významně zvýšit využití jaderného paliva.

Pro dosažení účelu se připravuje výstavba experimentální heliové smyčky S-ALLEGRO, pro kterou bude společnost ARAKO do Ústavu jaderného výzkumu Řež dodávat speciální armatury pro JE.