Servis a opravy průmyslových armatur

Zákazníkům nabízíme širokou škálu služeb v oblasti záručního a pozáručního servisu armatur. Armaturám věnujeme potřebnou péči a včas řešíme jakýkoliv náznak problému. Prodlužujeme tak jejich životnost a zvyšujeme spolehlivost celého potrubního systému.

SLUŽBY SERVISNÍHO ODDĚLENÍ ZAHRNUJÍ:

 

Servisní zásahy na místě instalace armatur v ČR nebo okolních evropských státech

 • Demontáž a posouzení skutečného stavu armatur
 • Obnova těsnicích ploch pomocí mobilních lapovacích přípravků
 • Kompletní vyčištění, odstranění koroze
 • Výměna kompletujících dílců a spojovacího materiálu
 • Výměna všech těsnění (ucpávka, dělicí rovina)
 • Zpětná montáž, provedení funkční zkoušky
 • Možnost přípravy povrchu a aplikace nátěrového systému

 

 

Kompletní generální opravy v sídle naší společnosti

 • Demontáž a posouzení skutečného stavu armatur
 • Měření materiálového úbytku s ohledem na tlakoteplotní systém
 • Oprava těsnicích ploch jejich zabroušením popř. novým návarem
 • Výměna všech kompletujících dílců, spojovacího materiálu, těsnění
 • Odstranění koroze, kompletní vyčištění, tryskání povrchu
 • Zkouška funkce, tlaková zkouška na zkušebním stendu
 • Volba nátěrového systému dle standardu výrobce s ohledem na pracovní parametry
 • Vystavení protokolu

 

 

Další nabízené služby

 • Oprava těsnicích ploch armatur jiných výrobců
 • Seřizování elektrických servopohonů produkce ZPA Pečky, Auma, Regada apod.
 • Tlakové zkoušky, včetně vystavení protokolů
 • Dodávka originálních náhradních dílů
 • Konstrukční modifikace armatur (změna způsobu ovládání, doplnění snímače koncových poloh, doplnění zámku aj.)
 • Zpracování technologických postupů na údržbu a repasi armatur
 • Poradenská činnost s využitím zkušeností z jaderných i klasických provozů

 

 

VYBRANÉ REFERENCE:

 

 

KONTAKT NA SERVISNÍ ODDĚLENÍ PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR

Tomáš Glabasňa
Technik servisu a obchodu
E-mail: tomas.glabasna@arako.cz
Mob.: +420 727 812 410
Tel.: +420 553 694 554