Integrovaný systém managementu

Kvalita našich armatur je ověřena certifikáty mezinárodně uznávaných organizací zaměřených na řízení kvality, výrobní procesy i samotný produkt. Společnost ARAKO je držitelem certifikátů systémových, výrobkových a dodavatelských splňující všechny zákonné normy, avšak nejlepším dokladem kvalitní produkce, jsou především reference našich zákazníků, zejména opakované dodávky armatur do primárních okruhů jaderných elektráren, jak na tuzemském tak i zahraničním trhu.
V průběhu celého výrobního procesu klademe důraz na prvotřídní kvalitu výrobku, která je zabezpečena specialisty z oddělení kvality od příjmu materiálu až po samotnou expedici produktu.


ISO 9001 – SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Systémem managementu kvality je společnost ARAKO certifikována již od roku 1995 podle normy ISO 9001. Certifikaci provedla a certifikát vydala renomovaná organizace TÜV SÜD Management Service.

POLITIKA KVALITY

Jedním z nejdůležitějších dokumentů pro stanovení principů a zásad podnikání společnosti ARAKO je Politika kvality. Obsahuje závazky vrcholového managementu podniku vést a řídit firmu k dlouhodobému růstu a prosperitě, stejně jako popis očekávání směrem k vlastním zaměstnancům.

Je zde definován cíl – vyrábět a dodávat průmyslové armatury s důrazem na vysokou technickou úroveň, kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. To vše s ohledem na potřeby a očekávání zákazníků, jejichž spokojenost je na prvním místě.

KONTROLA KVALITY

Odborníci, kteří dohlížejí na kvalitu výrobků a nabízených služeb, mají dlouholetou praxi a v oboru se dále vzdělávají. Společnost ARAKO je vybavena kontrolními mechanismy na všech úrovních výrobního procesu:

  • vstupní kontrola materiálů, polotovarů a kompletujících dílů,
  • mechanické a laboratorní zkoušky (zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu, tvrdost, drsnost, metalografie, spektrální analýza kovů),
  • nedestruktivní zkoušky (RTG a gama prozařování, ultrazvukové a kapilární zkoušky, zkoušky těsnosti heliem, vizuální kontrola),
  • mezioperační a konečná kontrola dílců,
  • kontrola montáže a tlakových zkoušek armatur,
  • výstupní kontrola výrobků.

ISO 14001 – SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 je ve společnosti ARAKO certifikován od dubna 2018. Certifikaci provedl a certifikát vydal TÜV SÜD Czech.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Vedení společnosti ARAKO se zavázalo aktivně prosazovat zásady Environmentální politiky a vytvářet tak vhodné podmínky pro jejich plnění. Jedním z hlavních cílů managementu je řízení a motivace zaměstnanců společnosti ke zlepšování přístupu v ochraně životního prostředí.


OHSAS 18001 – SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 je ve společnosti ARAKO certifikován od dubna 2018. Certifikaci provedl a certifikát vydal TÜV SÜD Czech.

POLITIKA SM BOZP

Společnost ARAKO aktivně prosazuje zásady Politiky BOZP a vytváří vhodné podmínky pro jejich plnění. Jedním z nejdůležitějších cílů managementu společnosti je řídit a motivovat zaměstnance ke zlepšování přístupu k problematice BOZP.