ARAKO úspěšně prošlo recertifikačním auditem ISO

Úterý, 7. květen 2024

Ve dnech 22. – 23. 4. 2024 proběhl ve společnosti ARAKO spol. s r.o. recertifikační audit integrovaného systému managementu provedený společností TÜV SÜD Czech.

 

Společnost ARAKO opět prokázala soustavné plnění požadavků standardů systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018. 

Auditoři společnosti TÜV SÜD Czech velmi pozitivně hodnotili reakce zaměstnanců na dotazy auditního týmu ve výrobních i administrativních prostorech naší společnosti. Zaměstnanci na všech úrovních organizace prokázali svůj kvalitní přístup k vykonávaným činnostem s ohledem na kvalitu produktů a služeb, životní prostředí a bezpečí sama sebe i svých spolupracovníků.

 

Certifikáty ČSN EN ISO byly obhájeny na další 3 roky s prověřováním systému v rámci dozorových auditů 1x ročně.