ARAKO úspěšně absolvovalo atestaci personálu dle PNAE G a GOST R

Čtvrtek, 8. červenec 2021

Na konci června úspěšně proběhla ve společnosti ARAKO pravidelná atestace personálu dle ruské normativní dokumentace PNAE G a GOST R za účelem potvrzení odborné způsobilosti pracovníků vykonávajících nedestruktivní a destruktivní zkoušení. V rámci atestace, kterou provedla ruská vědecká společnost CNIITMASH („Ústřední vědecko-výzkumný ustav strojírenské technologie“) byly prověřeny odborné teoretické znalosti výše uvedených norem a praktické provádění příslušných metod DT a NDT zkoušení.

Atestace personálu probíhá každoročně a jedná se o periodické přezkoušení pracovníků oddělení kvality a oddělení konstrukce. Výjimkou byl jen rok 2019 a 2020, kdy během pandemie COVID-19 nebyla osobní přítomnost zkušebních komisařů možná.  Letošní rok probíhal v kombinaci online lekcí a zkoušek za asistence přítomnosti ruských komisařů.

Opětovné zvládnutí úspěšné atestace personálu dokazuje naši odbornost našeho personálu a odborníků pro výrobu armatur, speciálně na výrobu armatur pro jaderné elektrárny typu VVER a dokazujeme tak, že jsme nadále schopni realizovat další dodávky pro projekty v Rusku i jinde ve světě.