V měsíci dubnu jsme obhájili tři certifikáty dodavatele

Pátek, 3. květen 2019

Jedním z našich hlavních cílů je odvádět kvalitní práci a pro své zákazníky být spolehlivým partnerem.

Na začátku měsíce dubna se nám opět podařilo obhájit oprávnění ČEZ, a.s. – divize jaderná energetika, kterým splňujeme požadavky na systém řízení dle Atomového zákona (zákona č. 263/2016 Sb. v platném znění) a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. a certifikát ŠKODA JS., a.s., kterým splňujeme požadavky pro navrhování, vývoj, výrobu, zkoušení, servis a dodávky armatur dle vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. do roku 2022.

Získané certifikáty nás označují kvalifikovaným dodavatelem pro návrh, vývoj, výrobu, zkoušení, servis a dodávky průmyslových armatur včetně příslušenství a náhradních dílů dle schválených technických podmínek s aplikací požadavků pro koncového zákazníka ČEZ, a.s.

Třetím auditem jsme obhájili certifikát, který nás označuje za dodavatele pro provoz, údržbu, opravy mechanických technologických komponentů zařazených do kategorii ABOS 1, 2 a 3, pro dodávku speciálních armatur pro jadernou elektrárnu PAKS v Maďarsku, platný do roku 2022.