Svařujeme elektronovým paprskem

Středa, 20. leden 2021

Pro výrobu našich armatur používáme velice výkonnou metodu svařování pomocí elektronového paprsku, která se ve velké míře uplatňuje v oblasti letectví a kosmonautiky.  

Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie letících elektronů (při dopadu na povrch svařovaného materiálu) mění na tepelnou. Takto vzniklé teplo je využito k ohřevu svařovaných součástí a proces svařování probíhá většinou bez přídavného materiálu. Tento způsob svařování umožnuje soustředit vysoký výkon do malého objemu látky. To přináší řadu možností jiným způsobem ohřevu nedosažitelných (s výjimkou laseru). Zdrojem elektronů je elektronové dělo. Pro toto svařování je nezbytné vysoké vakuum v místě svařování.

Schopnost elektronového svazku pronikat za jistých podmínek značnou rychlostí (řádu desítek cm/s) do značné hloubky (i desítek cm) je vlastnost, která jej nejvíce odlišuje od klasických metod svařování a přináší cenné výhody a možnosti:

  • velmi dobrý vzhled svaru
  • úzká tepelně ovlivněná oblast svaru
  • minimální deformace
  • rafinační účinky vakua
  • svařování na jeden průchod paprsku
  • svařitelnost širokého sortimentu materiálu
  • možnost svařovat kombinace materiálu, které nejsou jiným způsobem svařitelné