Společnost ARAKO mění logo

Čtvrtek, 20. srpen 2020

Od 20. srpna, ARAKO spol. s r.o. prochází rebrandingem a mění své stávající logo podle nové strategie státní korporace pro atomovou energii Rosatom. Kampaň je založena na principu „United Rosatom“, při které všechny organizace korporace Rosatom přešly na používání jediné značky. Všechny společnosti si zachovaly své historické názvy i svou vlastní identitu a obdržely sjednocená loga založená na ochranné Rosatom tzn. Mobius strip. Tento princip budování firemní značky se nazývá „deštník“ a je výběrem mnoha korporací světové úrovně.

Zavedení jednotného systému značky se stalo logickým krokem při upevňování úsilí průmyslových společností pro propagaci produktů i služeb na zahraničních trzích, jejich projektech a při budování vztahů mezi partnery a zákazníky. Rosatom tímto krokem vytvořil silnou a respektovanou značku v mezinárodním měřítku a použití názvu s dlouhou historií, zejména v zájmu nových tržních příležitostí i v nejaderné oblasti (digitální produkty, rozvoj Arktidy, environmentální projekty, strojírenství atd.).

O Rosatomu

Rosatom je jedinou společností na světě, která svým výrobním zázemím a zkušenostmi pokrývá kompletní výrobní řetězec jaderné energetiky. Činnosti, které v sobě spojuje, mají velký rozsah sahající od projektování, výstavby a provozu jaderných elektráren, přes těžbu, zpracování a obohacování uranu a výrobu jaderného paliva až po vyřazování jaderných elektráren z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem a jeho přepracování. Dále Rosatom vyrábí radionuklidy, které mají využití v lékařství, zemědělství a průmyslu, provádí vědecko-výzkumné práce, vyrábí a vyvíjí digitální produkty ad. Hlavním cílem Rosatomu je rozvoj nízkouhlíkové energetiky, včetně větrných elektráren. V současnosti spojuje téměř 300 podniků a organizací, ve kterých pracuje zhruba 250 000 lidí.

75. výročí ruského jaderného průmyslu

V roce 2020 slaví Rosatom 75 let ruského jaderného průmyslu. Rusko bylo a zůstává průkopníkem využívání jaderné energie. V roce 1954 spustili ruští vědci první jadernou elektrárnu na světě a dnes Rusko provozuje tři bloky generace III+. Za tři čtvrtiny století byly díky ruskému jadernému průmyslu vybudovány jaderné elektrárny v řadě zahraničních zemí a dnes je Rosatom lídrem ve výstavbě jaderných bloků v zahraničí. Rosatom provozuje jedinou flotilu jaderných ledoborců na světě a nejvýkonnější energetický rychlý reaktor; dále přispívá k digitalizaci a k rozvoji jaderné medicíny.