Společnost ARAKO dodává ventily pro helium

Pátek, 11. srpen 2017

Ventily společnosti ARAKO vyhověly nejnáročnějším požadavkům na těsnost – uspěly při heliové zkoušce za plného tlaku. ARAKO se tak může podílet na realizaci smyčky S-ALLEGRO společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o.

„Ke spolupráci na projektu nás vyzvala firma ATEKO a. s. (inženýrsko-dodavatelská firma nabízející komplexní dodávky investičních celků „na klíč“ v oborech chemický, strojírenský a potravinářský průmysl, chlazení, energetika a ochrana životního prostředí), která nás postavila před velmi náročný úkol: Požadavkem bylo dodání ventilů pro helium v maximální třídě těsnosti pro pracovní tlak 75 barů. Ventily pro helium přitom nenabízí žádný výrobce armatur,“ komentuje novou výzvu Martin Klimša, hlavní konstruktér firmy ARAKO.

Vzhledem k mimořádným podmínkám a také náročným požadavkům na kvalitu opracování navrhlo konstrukční oddělení – po vyjasnění všech technických podmínek a požadavků na armatury – použít vlnovcové uzavírací ventily A10 (DN25/PN160) s elektropohonem, které jsou primárně určeny pro provozy jaderných elektráren. „Vlnovcové uzavírací ventily vyrábí firma ARAKO – jako jediná v České republice – od 70. let minulého století. Jsou instalovány a bezpečně fungují v nejnáročnějších provozech, totiž v primárních okruzích jaderných elektráren ruského typu v mnohých státech světa,“ dodává Martin Klimša.

Speciálním požadavkem společnosti ATEKO byla heliová zkouška při požadovaném pracovním tlaku 75 barů, a to nejen pro zkoušku pevnosti a nepropustnosti tlakové obálky, ale také při zkoušce těsnosti v uzávěru. Jelikož zákazníkem požadovaná pracovní teplota byla 550 °C a standardně jsou jaderné ventily navrhovány pro teploty do 350 °C, bylo nutné navrhnout konstrukční a materiálové úpravy ventilů A10. Zároveň bylo nezbytné vyzvat výrobce vlnovců k provedení nových praktických cyklických zkoušek při předepsaných parametrech a ověřit životnost vlnovců. Zkoušky vlnovců proběhly úspěšně, a tak byla ve společnosti ARAKO zahájena výroba 4 kusů ventilů A10.

Výroba ventilů byla ukončena začátkem května, hned nato proběhly finální tlakové heliové zkoušky za přítomnosti zástupce zákazníka. Zkoušky byly úspěšné a ventily A10 značky ARAKO plně vyhověly všem požadavkům zákazníka. ARAKO je připraveno na další podobné i zcela nové zakázky.

Co je GFR?
GFR (Gas Fast Reactor) patří mezi rychlé reaktory 4. generace, které umožňují uzavřít palivový cyklus a významně zvýšit využití jaderného paliva. Jeho vývoj je sledován EU platformou SNETP v rámci iniciativy ESNII. Předností GFR je vysoká výstupní teplota chladiva (helium, až 850 °C), což je atraktivní i pro průmyslové aplikace (např. výrobu vodíku). Je nutné poznamenat, že tento typ reaktoru dosud ve světě nebyl postaven.

Cílem současného projektu ALLEGRO je do roku 2020 v rámci tzv. přípravné fáze realizovat výzkum a vývoj tak, aby bylo možno rozhodnout o případné výstavbě tohoto reaktoru v jedné ze zemí Střední Evropy. Mezi klíčové bezpečnostní systémy reaktoru ALLEGRO patří systém odvodu zbytkového tepla (DHR – Decay Heat Removal), který slouží pro zamezení tavení aktivní zóny v havarijních podmínkách (např. při zastavení proudění helia). Funkčnost systému DHR byla doposud zkoumána pouze teoreticky pomocí systémového termo-hydraulického programu.

Pro výše uvedené účely je plánovaná výstavba experimentální heliové smyčky S-ALLEGRO. Tato smyčka bude plnit dva základní úkoly: Umožní získat konstrukční i provozní zkušenost se zařízením tohoto typu do projektu ALLEGRO testování heliových technologií. Bude konstrukčně určena k experimentálnímu výzkumu systému DHR, čímž se stane prvním a jediným experimentálním zařízením postaveným za tímto účelem.