PF 2024

Pondělí, 18. prosinec 2023

Rok 2023 byl pro nás ve znamení oslav 70. výročí, kdy jsme započali naši tradici ve výrobě průmyslových armatur a i v této složité době se i my nadále budeme snažit navázat na tuto dlouhou a úspěšnou tradici naši společnosti.

K tomuto období přejeme vašim blízkým a především našim zaměstnancům, s kterými jsme společně oslavili konec roku, příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 hodně zdraví, síly štěstí a životní pohody.

Management společnosti ARAKO