Jaderná elektrárna Kudankulam byla pro společnost ARAKO v roce 2019 významnou zakázkou

Středa, 18. prosinec 2019

Společnost ARAKO v roce 2019 vyvezla pro výstavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Kudankulam přes 1 000 ks jaderných armatur v hodnotě 7 200 000 EUR.

Jaderná elektrárna Kudankulam je připojena k síti pomocí dvou tlakoteplotních reaktorů VVER-1000, které vstoupily v prosinci 2014 a dubnu 2017 do komerčního provozu. Reaktory jsou doplněný o inovativní bezpečnostní prvky, díky kterým se tato elektrárna stává jedinečnou mezi ostatními elektrárnami s reaktory VVER-1000.

Indie má v dlouhodobém plánu vystavět další 4 bloky, tak aby celkový výkon elektrárny dosáhl 6 000 MW. Oba projekty k dostavbě již byly podepsány mezi společnostmi Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL ) a Atomstrojexport ze struktury ruské korporace pro jadernou energii Rosatom.

Výstavba 3. a 4. bloku kopíruje design bloků 1 a 2, s „vylepšeními“ založenými na zpětné vazbě z uvádění do provozu a provozních zkušenostech prvních bloků. Společnost ARAKO do tohoto projektu v tomto roce dodala ze svého portfolia armatur pro jadernou energetiku přes 1 000 ks uzavíracích vlnovcových ventilů A10 i A20 a zpětné ventily A30.  Vysokotlaké vlnovcové ventily A10 a vysokotlaké zpětné ventily A30 společnost ARAKO vyrábí téměř 40 let. Vynikají dlouhou životností a spolehlivostí, která je zaručena použitím prvotřídního materiálu a důslednou kontrolou výrobku dle platných evropských a ruských norem a předpisů. Nízkotlaké ventily A20 vyrábí téměř 20 let a mezi první dodávky tohoto typu armatury byla právě výstavba 1. a 2. bloku JE Kudankulam v letech 2005 – 2008.  Ventily A20, taktéž splňuji dlouhou životnost, kvalitu použitého materiálu i všechny potřebné platné evropské a ruské normy a předpisy.

Výstavba JE Kudankulam probíhá podle projektu jaderného bloku s reaktorem VVER-1000, který vypracovala společnost Atomstrojexport a plně odpovídá nejenom požadavkům stanoveným současnou ruskou legislativou, ale i doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Projekt byl rovněž certifikován sdružením evropských provozovatelů jaderných elektráren EUR. Dostavba jaderné elektrárny je zajímavá rovněž pro české dodavatele, protože se skutečně realizuje a už jej znají. Čeští dodavatelé mají zkušenosti s reaktory typu VVER-1000 i přímo s touto elektrárnou. V první části projektu vystupovalo osm českých dodavatelů včetně společnosti ARAKO, která do první fáze dodala na 1 500 kusů uzavíracích a regulačních armatur.

V červnu 2017 již byla podepsána rámcová dohoda na výstavbu 3. části JE Kudankulam během XVIII. rusko-indického summitu, který se konal v Petrohradě. Dalším z podepsaných dokumentů byla dohoda o poskytnutí mezivládního úvěru, podle které Rusko vyčlenilo finanční prostředky na dodávku komponent a projektové dokumentace pro 3. část elektrárny a společnost ARAKO již podepisuje další smlouvy pro dodávky armatur k výstavbě 5. a 6. bloku JE Kudankulam.