Druhý blok Novovoroněžské JE-II byl uveden do provozu 30 dní napřed oproti harmonogramu

Středa, 6. listopad 2019

1. listopadu byl druhý blok jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 generace III+ uveden do komerčního provozu. Došlo k tomu po schválení ruským dozorným orgánem Rostěchnadzor  o 30 dní dříve, než předpokládal harmonogram prací.

VVER-1200 je vlajkovou lodí tlakovodních reaktorů generace III+ Rosatomu a jediným typem reaktoru generace III+ na světě, která je v sériové výstavbě. Druhý blok elektrárny Novovoroněžská II je již třetím blokem tohoto typu v sérii. Předcházel mu první blok stejné elektrárny spuštěný v roce 2016 a první blok jaderné elektrárny Leningradská II spuštěný v roce 2017. Od připojení k síti, ke kterému došlo 1. května 2019, již blok vyrobil 2,5 TWh elektřiny.

Výstavby inovativního 1. a 2. bloků Novovoroněžské elektrárny se aktivně zúčastnila také společnost ARAKO, která do tohoto projektu v letech 2012 – 2017 dodala ze svého produktového portfolia 14 324 ks  speciálních armatur pro jadernou energetiku. Jednalo se převážně o  vlnovcové ventily A10, A11, A20, A21, zpětné ventily A30 i rychločinné vlnovcové ventily A13.

V letech 2009 – 2014 se dodávek do projektu výstavby také zapojily jiné armaturky z České republiky a společně dodaly průmyslové i speciální armatury v celkové hodnotě přesahující 600 milionů korun. Dále Sigma Group, výrobce čerpadel, dodala čerpací agregáty za více jak 450 milionů korun a Kavalierglass, výrobce skla, dodala laboratorní sklo za 1,25 milionu korun.

Inovativní blok generace III+ s reaktorem VVER-1200 má v porovnání s předchozí generací (VVER-1000) řadu ekonomických a bezpečnostních výhod: má o 20 % větší výkon, vyžaduje o 30 až 40 % méně provozního personálu a má dvakrát delší projektovou dobu provozu (60 let, s možností prodloužení o dalších 20 let).

Tuto technologii si vybraly následující země: Finsko, Maďarsko, Čína, Bangladéš a Bělorusko. Portfolio zahraničních objednávek společnosti Rosatom v současné době zahrnuje 36 projektů bloků VVER v různých fázích realizace ve 12 zemích.