ARAKO úspěšně prošlo recertifikačním auditem dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Pátek, 23. duben 2021

Ve dnech 19. – 22. 4. 2021 proběhl ve společnosti ARAKO spol. s r.o. recertifikační audit integrovaného systému managementu provedený společností TÜV SÜD Czech.

Společnost ARAKO opět prokázala soustavné plnění požadavků standardů systému managementu kvality dle ISO 9001:2015, environmentálního managementu dle ISO 14001:2015 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018. Auditoři společnosti TÜV SÜD Czech velmi pozitivně hodnotili reakce zaměstnanců na dotazy auditního týmu ve výrobních i administrativních prostorech naší společnosti. Zaměstnanci na všech úrovních organizace prokázali svůj kvalitní přístup k vykonávaným činnostem s ohledem na kvalitu produktů a služeb, životní prostředí a bezpečí sama sebe i svých spolupracovníků. Certifikát byl obhájen na další 3 roky s prověřováním systému v rámci dozorových auditů 1x ročně.

Integrace systémů přinesla významné snížení nákladů na průběh, udržování certifikace a odstranění duplicity některých činností v rámci systému společnosti.