ARAKO úspěšně absolvovalo audit systému řízení dle požadavků Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb.

Pátek, 18. únor 2022

Ve dnech 16. – 17. 2. 2022 proběhl ve společnosti ARAKO zákaznický audit systému řízení dodavatele dle požadavků Atomového zákona 263/2016 Sb. a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. Audit provedli společnosti ČEZ, a.s., ŠKODA JS a.s. a I&C Energo a.s. Společnost ARAKO prokázala, že splňuje požadavky specifikované zákazníkem, požadavky na systém řízení dle Atomového zákona (zákona 263/2016 Sb., v platném znění), vyhl. SÚJB č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení, a je kvalifikovaným dodavatelem s oprávněním k návrhu, vývoji, výrobě, servisu a dodávkám průmyslových armatur včetně příslušenství a náhradních dílů v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a.s. Platnost oprávnění organizace bude vystavena na další tři roky.