Výstavu 65 let jaderného průmyslu již shlédlo tisíce návštěvníků

Pondělí, 16. březen 2020

Společnost ARAKO a mnoho dalších firem z České republiky se aktivně zapojilo do putovní výstavy 65 let jaderného průmyslu, jejiž cílem je představit odborné i laické veřejnosti tradici jaderné energetiky v ČR. Výstava také klade za cíl, představit problematiku současné diskuze výstavby nových jaderných bloků v Česku, jak v odborných, tak i v politických kruzích a vyzdvihnout v celé její šíři, co případná dostavba jaderné elektrárny může znamenat pro český průmysl.

Historii, současnost a schopnosti českého jaderného průmyslu připomíná výstava 65 let českého jaderného průmyslu, která byla zahájena 8. října 2019 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Náš průmysl má na svém kontě jaderné elektrárny, výzkumné reaktory, dokonce i jeden školní reaktor a nyní se řeší, nakolik bude náš průmysl schopen se zapojit do výstavby nových jaderných bloků.

Po svém zahájení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, započala výstava své putování na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně, kterou navštívili jak studenti, tak i řada návštěvníků fakulty. Dále pokračovala do kongresového centra Ústavu jaderného výzkumu Řež, kde kromě běžných návštěv v kongresovém centru proběhly akce: Den otevřených dveří, Konference IVD na téma malé jaderné reaktory, Rozšířená porada skupiny ÚJV a Předvánoční setkání zaměstnanců ÚJV Řež.

Výstava poté putovala do Atria ČVUT na Karlově náměstí, které je místem setkávání studentů ČVUT, a to jak z fakulty strojní, která na této adrese sídlí, tak i ostatních fakult. Denně tímto prostorem prošly stovky studentů, učitelů a návštěvníků fakulty. V únoru byla výstava umístěna v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde proběhl 6. ročník mezinárodní konference Malé jaderné reaktory, která se zde konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Inženýrské akademie ČR. V rámci této konference mělo možnost výstavu vidět 180 odborníků z českých a zahraničních firem i studentů.

V současnosti je výstava  umístěna v prostorách společnosti ZAT, která je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů pro jadernou a klasickou energetiku, plynárenství a jiné obory. Výstavu měli možnost shlédnout zaměstnanci a návštěvníci společnosti, včetně studentů střední školy.

České firmy touto výstavou, kterou budou moci do konce roku 2020 navštívit obyvatelé řady českých měst, chtějí ukázat, jaké mají zkušenosti, a že jsou připraveny se zapojit do výstavby jaderných elektráren opět v maximální možné míře. Je důležité si uvědomit, že jaderný průmysl, výzkum a vzdělávání se u nás začaly rozbíhat v roce 1955 a o dva roky později se Československo stalo devátou zemí na světě, která uskutečnila řízenou řetězovou štěpnou reakci. Později se české podniky staly dodavateli komponent pro reaktory VVER, stavěné v tehdejším Východním bloku, a vyrobily několik desítek kompletů reaktorů. Na tuto historii navazují dodávkami komponent a služeb jak pro domácí bloky, tak i pro zahraniční – dodávají směrem na východ i na západ.

Výstavu organizuje zpravodajský web Atominfo.cz, který se zaměřuje na novinky v oblasti jaderné energetiky, jaderného průmyslu, jaderné medicíny a dalších oblastí mírového využívání jaderné energie.