Šestý blok jaderné elektrárny Leningradská II byl přifázován k síti

Pondělí, 26. říjen 2020

23. října 2020 byl šestý blok jaderné elektrárny Leningradská II přifázován k síti a společnost ARAKO v letech 2015-2017 dodala do JE Leningradská II přes 1 500 kusů jaderných armatur. 6. blok je nyní provozován na výkonu 240 MW a je již druhým blokem typu VVER-1200 Generace III+, který v této elektrárně postavila Státní korporace pro atomovou energii Rosatom.

Nový blok byl připojen k jednotné přenosové soustavě a prošel testy při výkonu 240 MW. Nyní je nachystána etapa, ve které se plánuje postupně zvyšovat výkon až na 100 %.

Synchronizaci 6. bloku elektrárny typu VVER-1200 se sítí předcházely rozsáhlé zkoušky, které prověřovaly připravenost hlavních komponent a systémů bloku ke zvyšování tepelného i elektrického výkonu. Tepelný výkon během toho postupně vzrostl z 1 % na 35 % nominálního výkonu. Při 35 % tepelného výkonu bylo možné připojit turbogenerátor k síti a začít do ní dodávat vyrobenou elektřinu.

Po dokončení všech zkoušek při plném výkonu bude nový blok odstaven kvůli revizi komponent a na základě rozhodnutí dozorného orgánu bude moci zahájit plánovaný komerční provoz až v roce 2021.

S reaktory VVER-1200 mají české firmy reálné dodavatelské zkušenosti. Do elektrárny Novovoroněžská II putovaly z Česka v letech 2003 – 2017 armatury, hermetické kabelové průchodky, čerpadla, elektropohony, laboratorní vybavení a obráběcí stroje v celkové hodnotě přes 1,4 miliardy korun.