Plně jsme prokázali způsobilost plnit požadavky na zajištění armatur pro JE Akkuyu v Turecku

Pondělí, 30. květen 2022

Ve dnech 24. – 26. 5. 2022 provedli v naší společnosti zástupci NDK (Turecký úřad pro jaderný dozor a NÜTED (Organizace jaderné technické podpory pro NDK) audit zaměřený na plnění požadavků systému managementu kvality v rámci smlouvy na dodávky armatur pro výstavbu strojovny 1. 2. 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Akkuyu v Turecku.

Po formálním uvedení auditu následovala prohlídka závodu, při které jsme prezentovali skladování hutního materiálu, výrobu dílců, procesy svařování, navařování a tepelného zpracování, montáž a tlakové zkoušky, kontrolu a zkoušení, zajištění metrologických požadavků, lakování, konzervaci a balení armatur. Byla prověřena identifikace a sledovatelnost v průběhu celého výrobního procesu produktu.

V dalším průběhu auditu byla zaměřena pozornost na řízení procesů komunikace, změn, řízení a zajišťování kvality, řízení interních auditů kvality, řízení neshod, nápravných opatření a rizik. Další část auditu se týkala zajištění nákupu materiálu, hodnocení dodavatelů, nákupu služeb, řízení padělaných, podvodných a podezřelých položek, kontroly a plánování údržby strojů a zařízení, provádění nedestruktivních a destruktivních zkoušek, personálnímu řízení a kvalifikaci zaměstnanců, uložení a ochrana záznamů a dokumentace. V závěru auditu bylo prověřeno, jakým způsobem je vedením společnosti a vedoucími pracovníky řízena a prosazována Kultura bezpečnosti.

Při závěrečném hodnocení, kterého se zúčastnila výkonná ředitelka společnosti, konstatovali zástupci NDK a NUTED, že společnost ARAKO plně prokázala způsobilost plnit požadavky na zajištění dodávek armatur pro JE Akkuyu. Byla ohodnocena velmi dobrá připravenost společnosti na audit, zajištění organizace auditu, prokázán propracovaný dokumentovaný systém a odborné znalosti zaměstnanců.

Co je NDK a NÜTED?

V roce 2018 byl v Turecku založen nový úřad pro jaderný dozor Nuclear Regulation Board (NDK). Byly na něj převedeny pravomoci v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností a nad radiační kontrolou. NDK je státní právnickou osobou a z pohledu legislativy a rozpočtu je zcela nezávislý. Pět členů jeho vedení bylo jmenováno prezidentem během dvou měsíců. Nový úřad bude sídlit v Ankaře a má zaměstnávat 200 úředníků a 120 odborníků v oblasti jádra a techniky. Dále byla založena akciová společnost Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), která novému úřadu poskytuje technickou pomoc při provádění analýz, konzultací, inspekcí a výcviku. NDK drží v této společnosti 51% podíl.