Atomenergomash

Skupina Atomenergomash (AEM) je strojírenskou divizí Státní korporace jaderné energetiky Rosatom – vedoucí společnosti v oblasti jaderné a klasické energetiky v Rusku. Je dodavatelem komplexních řešení, která zahrnují konstrukci, výrobu, dodávky, montáž, inženýring a servis zařízení pro jaderné a tepelné elektrárny a také pro plynárenství a petrochemický průmysl.

Sdružuje více než 30 společností z Ruska, Ukrajiny, České republiky a Maďarska. Cílem AEM je vytvoření globálně konkurenceschopné společnosti v oblasti energetického strojírenství s různorodým obchodním portfoliem.

Unikátní výrobní možnosti, silná vědecko-výzkumná základna a bohaté odborné zkušenosti jsou základem úspěchu a stabilního rozvoje skupiny AEM.

 

KLÍČOVÉ UKAZATELE

  • AEM spojuje více než 30 vědecko-výzkumných, inženýringových, výrobních, servisních a montážních společností.
  • Zařízení AEM jsou instalována ve 22 zemích světa.
  • Zařízení AEM využívá 13 % jaderných elektráren na celém světě a 40 % tepelných elektráren v Rusku, SNS a v Pobaltí.
  • Ve skupině podniků AEM pracuje celkem přes 25 000 zaměstnanců.
  • AEM je největším výrobcem zařízení pro reaktory VVER.
  • AEM je jediným světovým výrobcem průmyslových reaktorů na bázi rychlých neutronů.
  • AEM je jediným ruským výrobcem parogenerátorů pro ruské jaderné elektrárny a nádob pro reaktory na bázi rychlých neutronů.
  • AEM je jediným ruským výrobcem hlavních cirkulačních čerpadel pro všechny typy ruských reaktorů.
  • AEM je jedním z největších ruských výrobců utilizačních kotlů pro paroplynové elektrárny středního a vyššího výkonu.
  • AEM vyrobilo více než 100 parogenerátorů pro jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440 a více než 300 parogenerátorů pro jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1000. Celkem 90 energobloků vyrábí více než 66 GW elektrické energie.