Kultura bezpečnosti jako nedílná součást úspěšné firmy

Pondělí, 20. únor 2023

Říká Vám něco Kultura bezpečnosti? Nám ano, a taky víme jak je v naší společnosti důležitá i čeho je součástí. Víme, že Kultura bezpečnosti je specifickým typem podnikové kultury. Pro organizace s jadernými zařízeními je Kultura bezpečnosti dominantním aspektem podnikové kultury a je zaměřena na identifikaci a následnou eliminaci nežádoucího chování včetně jeho příčin, a to z pohledu jednotlivce, vedení i organizace jako celku.

Jak s ní pracujeme?

V naší společnosti periodicky provádíme průzkumy Kultury bezpečnosti, které nám umožnují definovat silné a slabé stránky v jednotlivých oblastech. V únoru roku 2023 jsme se na toto téma všichni setkali na společném školení, kde jsme si všechny naše zavedené principy a metody připomněli a společně nad nimi diskutovali. Na názorných příkladech, obrázcích a videích názorně ukázali jejich důležitost i význam pro celou naši společnost ARAKO.