Úspěšně jsme prošli zákaznickým auditem JE PAKS I

Pondělí, 4. duben 2022

1. dubna 2022 proběhl v naší společnosti audit systému managementu kvality, který provedli zástupci jaderné elektrárny PAKS I, zákazníka EKOSERT a maďarského jaderného dozoru.

Auditem jsme prokázali, že splňujeme kritéria pro dodávaná zařízení kategorie ABOS 1,2,3 a plníme jednotlivé požadavky norem a zákazníka. Kladným výsledkem auditu jsme získali certifikaci pro další období s platností do 04/2025.