ARAKO úspěšně prošlo dozorovým auditem dle ISO 9001 a směrnice 2014/68/EU

Úterý, 13. říjen 2020

Za dodržení přísných hygienických podmínek jsme za dozoru auditorů z TÜV SÜD Management Service a TÜV SÜD Czech ve dnech 8. a 9. října úspěšně obhájili dozorový audit podle normy ISO 9001:2015 a směrnice 2014/68/EU modul H pro tlaková zařízení.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili a přispěli k jeho úspěšnému průběhu.

ISO 9001 je jedna z nejznámějších norem, která stanovuje požadavky na systém řízení kvality. Celý její princip stojí na jednoduché zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány.

Účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Norma ISO 9001:2015 se dále zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.