ARAKO úspěšně prokázalo plnění požadavků dodavatele pro JE Akkuyu v Turecku

Čtvrtek, 24. srpen 2023

14 – 16. 8. 2023 proběhl v naší společnosti zákaznický audit projektu JE AKKUYU zaměřený na kontrolu zajištění kvality dodávek armatur pro výstavbu strojovny 1. 2. 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Akkuyu v Turecku.

Po dobu tři dnů auditoři kontrolovali naše nastavené procesy projektového řízení, nákupu, zajištění kvality ve výrobním procesu, svařování a další směrnice a standardy naší společnosti. Byla prověřena identifikace a sledovatelnost v průběhu celého výrobního procesu produktu.

 

Při závěrečném hodnocení, konstatovali zástupci TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A. Ş, že společnost ARAKO plně prokázala způsobilost plnit požadavky na zajištění dodávek armatur pro JE Akkuyu. Byla ohodnocena velmi dobrá připravenost společnosti na audit, zajištění organizace auditu, prokázán propracovaný dokumentovaný systém a odborné znalosti zaměstnanců.

 

Na auditu zaměstnanci na všech úrovních organizace prokázali svůj kvalitní přístup k vykonávaným činnostem s ohledem na kvalitu produktů a služeb, životní prostředí a bezpečí sama sebe i svých spolupracovníků a tímto jim také děkujeme, protože se s námi aktivně podíleli na pozitivním výsledku auditu.

 

O projektu Akkuyu

Turecko svou výstavbou jaderné elektrárny Akkuyu posiluje svůj energetický mix

O výstavbě elektrárny s reaktory VVER-1200 generace III+ bylo rozhodnuto v květnu roku 2010 a v prosinci 2010 byla kvůli výstavbě první jaderné elektrárny v Turecku založena společnost Akkuyu Nükleer. Jaderná elektrárna Akkuyu  se staví na pobřeží Středozemního moře v jižní části Turecka v regionu Gülnar provincie Mersin a jedná se o první jadernou elektrárnu v zemi. Elektrárna bude disponovat celkem čtyřmi reaktory VVER-1200 generace III+, každý o výkonu 1114 MW.

 

Z naší produkce budou na tento projekt dodávány naše armatury ze stávající produkce pro jadernou energetiku, ale také i inovované šoupátka S38  a inovované vysokotlaké uzavírací ventily V46.2, včetně nových armatur na kterých spolupracujeme s firmou JSC OKAN.

 

Výstavba elektrárny probíhá podle modelu BOO (z anglického build-own-operate). Společnost Akkuyu Nükleer tak jaderné bloky projektuje, staví a v budoucnu je bude provozovat, udržovat a nakonec i vyřazovat z provozu. Klasickou praxí je, že projektant a dodavatel je jiná společnost než vlastník a provozovatel.  Jaderná elektrárna Akkuyu je první jadernou elektrárnou stavěnou podle modelu BOO a všechny čtyři bloky by měly být postupně uvedené do provozu od roku 2023 až do roku 2026.