ARAKO se zúčastnilo akce Strojaři Strojařům 2016

Pátek, 25. březen 2016

Společnost ARAKO se zúčastnila setkání zástupců strojírenských firem opavského regionu a žáků SŠT (Střední škola technická v Opavě) s názvem Strojaři strojařům, které se uskutečnilo 16. 3. 2016. SŠT Opava pozvala zástupce 20 významných strojírenských firem z regionu, aby svým žákům zprostředkovala kontakty na podniky, ve kterých by mohli vykonávat svou odbornou praxi, případně u nich nalézt své budoucí zaměstnání.

Personální oddělení společnosti ARAKO se na trhu práce stále častěji setkává s problémem, kterým je absence kvalifikovaných pracovních sil. Přitom poptávka po nich je velká. „Tuto otázku se snažíme řešit preventivně – podílíme se na odborném vzdělání svých budoucích zaměstnanců již na školách. Dlouhodobě spolupracujeme se Střední školou technickou v Opavě a VŠB-TU v Ostravě.

Studenty se snažíme zaujmout účastí na akcích v sídle školy, nabízíme odbornou praxi ve výrobě, zadáváme témata a spolupracujeme na zpracovávání diplomových prací.“ Uvádí personální ředitelka společnosti Pavlína Koligová a dodává: „Zájem o kvalifikované strojaře je v naší společnosti velký – v letošním roce plánujeme nábor 10 nových pracovníků v dělnických kategoriích. Uchazečů s příslušným vzděláním je přitom na trhu nedostatek. Věřím, že osvětová činnost a podpora škol přispěje k jeho oživení.“