ARAKO se úspěšně prezentovalo na Veletrhu povolání v Opavě

Pátek, 25. říjen 2019

Veletrh povolání navazuje na tradiční akci pořádanou již několik let SŠT Opava pod názvem INFORMA, která byla v minulosti zaměřená pouze na prezentaci středních škol. Během dvou dnů INFORMU v minulosti navštívilo 1 110 žáků z 35 základních škol. V tomto roce celý projekt přichází v novém kabátě, neboť ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Opava se portfolio vystavovatelů rozšířilo o zaměstnavatele, kteří do stánků vnesli praktické interaktivní ukázky daných povolání. Od nového projektu se očekává, že kromě studentů 9. tříd se zájem rozšíří i do řad široké veřejnosti rodin vycházejících žáků.

Společnost ARAKO, stejně jako řada dalších firem z regionu se do tohoto prvního ročníku zapojila a na svém stánku seznamovala mladé studenty, co společnost ARAKO vyrábí, jaké má zaměření, kde sídlí. Abychom studentům co nejvíce přiblížili, co je to armatura a co vyrábíme, mohl si každý student na našem stánku vyzkoušet vlastní montáž kulového kohoutu.

Pro firmy a jejich personalisty Veletrh povolání také přinesl příležitosti navázat vztahy s novými školami z regionu Moravskoslezského kraje a posilovat tak práci s potencionálními budoucími zaměstnanci.

Na organizaci celé akce se aktivně podílely Úřad práce ČR (Kontaktní pracoviště Opava), Okresní hospodářská komora Opava a statutární město Opava s podporou MAS Opavsko a Moravskoslezského kraje.