ARAKO se osvědčuje jako kvalitní partner pro dodávky průmyslových armatur

Pondělí, 12. srpen 2019

Na začátku měsíce července zástupci společnosti ARAKO navštívili JE Kozloduj a tepelnou elektrárnu Maritsu Iztok v Bulharsku, za účelem nové prezentace produktů, zaměřených na projekty, které jsou  pro elektrárny aktuální.

 V areálu JE Kozloduj se nachází dva provozované ruské tlakovodní reaktory VVER-1000 (Kozloduj 5, 6 bloku) a další 4 odstavené reaktory VVER-440. Novější bloky VVER-1000 v současné době disponují provozní licenci, platnou do roku 2019. Společnost ARAKO již několik let do JE Kozloduj dodává své armatury pro jaderný průmysl. Například v roce 2016 dodala 16 vlnovcových ventilů A20. Tyto ventily byly instalovány na 5 a 6 blok JE Kozloduj a fungují po celou dobu provozu bez stížností na kvalitu i bez odchylky od továrních parametrů. Dodávky produktů byly provedeny v plném souladu s požadavky zákazníka včas a byly doprovázeny všemi potřebnými dokumentacemi a doklady.

Do tepelné elektrárny Maritsa Iztok-1  roce 2008-2011 dodávala společnost ARAKO šoupátka, ventily a zpětné klapky v hodnotě 300tis EUR. I zde byla na začátku měsíce července provedena prezentace k novým projektům  a diskuze k další budoucí spolupráci. I v tomto případě nebyly ze strany zákazníka vzneseny žádné výhrady k provozu našich armatur a jejich kvalitě.