Zákaznický audit

Pondělí, 5. říjen 2015

Dne 9. 9. 2015 proběhl ve společnosti ARAKO úspěšný zákaznický audit společnosti Královopolská Ria, a.s. pro dodávky armatur na jadernou elektrárnu Mochovce, Slovensko. Audit ověřil, že společnost ARAKO má zaveden, udržován, certifikován a zcela funkční systém řízení kvality plně v souladu s normou EN ISO 9001. Auditní tým doporučuje ponechat společnost ARAKO spol. s r.o. i nadále zařazenu do Seznamu schválených dodavatelů KP RIA pro projekt výstavby 3. a 4. bloku JE Mochovce.