Zpětný ventil Z40

Popis:
– zpětný ventil s automatickým přepouštěním
– tvar tělesa je přímý
– uzavírací kuželka
– těsnící plochy navařeny tvrdokovem 13Cr nebo Stellitem 6
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU
– zkoušení probíhá dle EN 12266-1

Možnosti provedení:
– další konstrukční varianty přírubového provedení dle požadavku zákazníka
– dle AD-2000 Merkblatt A4, TRD 110, TRD 201, GOST-R

Údaje potřebné pro objednávku:
– PN
– DN
– tlak před expandérem
– potřebný tlak za expandérem
– potřebné průtočné množství přes expandér
– médium
– teplota média

KATALOGOVÝ LIST

PN

16–100

DN

65– 150

Pracovní teploty

-10–300 °C

Médium

voda, neagresivní látky

Materiál

1.0619 / speciální materiály na vyžádání: 42 2643

Připojení

přírubové

Ovládání

samočinné