Vysokotlaké šoupátko S43

Popis:
– uzavírací třmenové šoupátko
– samotěsnící víko
– netočivé stoupající vřeteno
– nestoupající ruční kolo
– pružný klín
– návar těsnících ploch – Stellite 6
– konstrukce umožňující plný tlakový spád
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU, EN 1984
– zkoušení probíhá dle EN 12266-1

Možnosti provedení:
– koncové spínače
– TA-Luft
– odvodňovací zátka
– obtok
– pojištění přetlaku nad klínem: vrtaný klín, pojistný ventil
– vnější obtok – použití dvou vysokotlakých ventilů a propojení středové části

KATALOGOVÝ LIST

PN

160–320 (400); 400–500 (630)

DN

50/50–350/275

Pracovní teploty

-10–600 °C

Médium

voda, pára, plyny, jiné pracovní látky v energetice

Materiál

1.0460, 1.7383, 1.7715, 1.5415, 1.7335, 1.4903, 1.6368

Připojení

přivařovací/přírubové

Ovládání

ruční kolo, elektropohon, kuželová nebo čelní převodovka, kombinované (převodovka + elektropohon)