Šoupátko S25

Popis:
– uzavírací víkové šoupátko
– otáčivé nestoupající vřeteno
– nestoupající ruční kolo
– pružný klín
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU, EN 1984
– zkoušení probíhá dle EN 12266-1

Možnosti provedení:
– TA-Luft
– odvodňovací zátka
– obtok
– PTFE ucpávkové těsnění a těsnění v dělicí rovině
– PTFE těsnění v sedle
– odsávaná ucpávka
– dle AD 2000-Merkblatt A4

KATALOGOVÝ LIST

PN

16–100

DN

40–500

Pracovní teploty

-10–200 °C

Médium

pára, plyn, voda, oleje, ropné produkty, jiné pracovní látky v energetice

Materiál

1.0619, 1.7357, 1.4408. 1.4552, 1.1138, 42 2707.6/42 2707.9, 1.5419 / speciální materiály na vyžádání: 1.7363, 1.4308

Připojení

přivařovací, přírubové

Ovládání

ruční kolo