Šoupátko S25

Popis:
– uzavírací víkové šoupátko
– otáčivé nestoupající vřeteno
– nestoupající ruční kolo
– pružný klín
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a normy EN 1984
– zkoušení probíhá dle normy EN 12266-1; díl 2

Možnosti provedení:

– odvodňovací zátka
– obtok
– PTFE ucpávkové těsnění a těsnění v dělicí rovině
– PTFE těsnění v sedle
– odsávaná ucpávka

KATALOGOVÝ LIST

PN

10-25

DN

40–500

Pracovní teploty

-50–200 °C

Médium

voda, pára, plyny, jiné pracovní látky v energetice

Materiál

1.0619, 1.4408 / speciální materiály na vyžádání: 1.4571, 1.4021

Připojení

přivařovací, přírubové, kombinované

Ovládání

ruční kolo