Další úspěšné audity

Pondělí, 31. říjen 2016

Ve dnech 10.–11. 10. 2016 a 13. 10. 2016 byly v naší společnosti úspěšně vykonány dozorové audity systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 a systému jakosti (modul H) podle směrnice 2014/68/EU, zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a NV 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Audity provedli zástupci TÜV SÜD Management Service a TÜV SÜD Czech.