Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu

Čtvrtek, 22. září 2016

Zástupci společnosti ARAKO se v pondělí 19. září 2016 zúčastnili Česko-francouzského obchodního fóra, které se konalo v reprezentativních prostorách Francouzského velvyslanectví v Buquoyském paláci v Praze. Setkání se skládalo ze dvou částí – dopolední konference a odpoledních B2B schůzek s francouzskými účastníky. Hlavním cílem akce bylo prohloubení česko-francouzských vztahů na poli jaderné energetiky i průmyslu obecně.

Komentář k akci poskytl Petr Hlaváč, účastník za ARAKO: „Ráno jsme mohli vyslechnout přednášky představitelů českých a francouzských státních institucí i významných společností či asociací. Jejich předmětem bylo především shrnutí aktuálního stavu české ekonomiky a nastínění vývoje jaderné energetiky v České republice. Během odpoledních B2B schůzek jsme se zase setkali se zástupci jednotlivých francouzských společností. S některými z nich jsme spolupracovali již v minulosti, s jinými, doufám, spolupráci navážeme.“

Česko-francouzské obchodní setkání bylo velmi příhodnou příležitostí setkat se s významnými francouzskými společnostmi činnými v oblasti jaderné energetiky a průmyslu. ARAKO připomnělo, že je významným hráčem na poli JE v České republice a že je připraveno navázat spolupráci nebo prohloubit již existující vztahy s francouzskými podniky.