České armatury s nejvyšší bezpečností – dodávky na Tianwanskou JE ještě v roce 2015

Pondělí, 4. květen 2015

Společnost ARAKO spol. s r.o. je významným výrobcem průmyslových armatur s dlouholetou tradicí. Ve světě s nemalou konkurencí se drží velice dobře, a to především díky odbornosti svých zaměstnanců a vlastnímu vývojovému oddělení, které dokáže využít mezery na trhu a nabídnout konkurenceschopný výrobek. Již jsme Vás informovali o aktuálním vývojovém úkolu – o novém šoupátku A42 pro použití v jaderné energetice. Pro připomenutí: úspěšně byly dokončeny interní zkoušky na prototypu o světlosti DN 100, tlaku PN 160, a také cyklování armatury s elektropohonem ZPA Pečky v počtu 1000 cyklů. Následují externí zkoušky v autorizovaných zkušebnách a po jejich zdárném ukončení bude zpracována dokumentace pro následné převedení výrobku do sériové výroby. Druhý vzorek o světlosti DN 300 se právě vyrábí.

S tímto vývojovým úkolem je spojena nová, troufneme říci, oboustranně výhodná spolupráce s německou společností KSB, která bude dodávat šoupátka společnosti ARAKO pro projekt Běloruské JE.

Nově jsme od společnosti KSB obdrželi objednávku na dodání vlnovcových ventilů, které budou ještě tento rok expedovány na jadernou elektrárnu Tianwanská v Číně. Objednávka obsahuje celkem 32 kusů vlnovcových ventilů, dodávky armatur jsou naplánovány na 3. kvartál roku 2015.
Těší nás, že právě český výrobek našel své uplatnění v zařízeních s požadavky na maximální bezpečnost – v jaderných elektrárnách po celém světě.

Pro informaci:
Německá společnost KSB Group je jedním z předních výrobců čerpadel a ventilů. Roční tržby – téměř 2 300 000 000 eur. Více než 16500 zaměstnanců po celém světě pracuje pro maximální spokojenost zákazníka, poskytují služby v oblasti průmyslu, vodohospodářských služeb v odvětví energetiky a hornictví. KSB je stálý servisní partner a poskytuje kompletní hydraulické systémy pro rozvod vody a kanalizace.