Armatury ARAKO jsou nainstalovány v největším ropném terminálu v Polsku

Pro 1. etapu výstavby největšího ropného terminálu PERN v Polsku jsme dodali 22 ks uzavíracích šoupátek o světlosti DN 800. Šoupátka byla nainstalována na potrubí terminálu v námořním polském přístavu v Gdaňsku, který slouží k překládce a skladování ropy, pohonných hmot a chemických výrobků.

O SPOLEČNOSTI

PERN zajišťuje efektivní logistiku ropy a dostupnost paliva v celém Polsku. V srpnu roku 2021 společnost PERN dokončila realizaci jednoho z klíčových projektů, které radikálně posilují energetickou bezpečnost    v oblasti dodávek ropy Polska i Evropské unie.

 

V současnosti má společnost PERN asi 4,1 milionu m3 skladovací kapacity pro ropu a asi 2,4 milionu m3 pro kapalná paliva. Dále vlastní ropný terminál s kapacitou 36 milionů tun ropy a 4 milionů tun ropných produktů ročně.

REALIZACE ARAKO

Šoupátka DN 800 PN 16 jsou největšími armaturami, jaké kdy byly ve společnosti ARAKO vyrobeny. Šoupátka byla vyrobena z litého uhlíkového  materiálu a ovládání   zajišťuje kombinace   převodovky a elektropohonu.

Dále jsou vybavena ventilem pro pojištění přetlaku v prostoru nad klínem a současně také drenážním ventilem pro proplachování vnitřních částí. Vřeteno je  chráněno  transparentním krytem s označením jednotlivých poloh pro otevření respektive uzavření šoupátka. Výška armatury (včetně elektropohonu) činí 4 metry!

Pro ARAKO představovala účast na tomto mimořádném projektu výzvu, převážně díky velikosti vyráběné armatury, na kterou společnost adekvátně zareagovala a dokázala tak, že stále patří mezi klíčové evropské hráče v oblasti průmyslových armatur pro petrochemii.

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ?

Pokud vás informace v naší referenci zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění, případně máte podobný projekt a potřebujete poradit, kontaktujte obchodního ředitele: Petr Hlaváč      petr.hlavac@arako.cz