ARAKO získalo pozitivní výsledek z auditu pro projekt JE Kudankulam v Indii

Úterý, 5. září 2023

Ve dnech 29. – 31. 8. 2023 byl v naší společnosti proveden audit zákazníka Atomstrojexport (AO ASE) zaměřený na věrohodnost dat a kvalifikaci ARAKO spol. s r.o. jako dodavatele armatur pro výstavbu 5. – 6. bloku JE Kudankulam.

 

Celkově jsme u auditu uspěli a získali velmi vysoké hodnocení. Během tří dnů auditoři kontrolovali procesy řízení projektu, směrnice a standarty naši společnosti, zajištění kvality výrobního procesu aj. V závěrečné zprávě jsme od auditorů získali pár doporučení pro zlepšení některých našich procesů, ale celkově byla společnost ARAKO hodnocena velmi pozitivně a plně prokázala způsobilost plnit požadavky na zajištění dodávek pro 5. a 6. blok jaderné elektrárny Kudankulam.

 

Za další pozitivní výsledky auditu vděčíme především zaměstnancům. Zaměstnanci na všech úrovních organizace prokázali profesionalitu a zodpovědný přístup k vykonávaným činnostem.  Tímto jim děkujeme za aktivní spolupráci jak při přípravě na audit, tak i osobní účast během auditu a jejich podíl na pozitivních výsledcích.

O projektu

Výstavba jaderná elektrárny Kudankulam  byla rozdělena do tří fází po dvou blocích. První dva bloky vstoupily do komerčního provozu až v roce 2017. Stavební práce na druhé fázi začaly v roce 2016 a měla by být zprovozněna v roce 2023. Bloky 5. a 6. by měly být dokončeny za 75 měsíců, tedy v roce 2027. Po dostavbě všech šesti bloků bude jaderná elektrárna Kudankulam patřit mezi největší elektrárny světa.

 

Jaderná elektrárna Kudankulam používá reaktory VVER-1000 ve verzi AES-92. Technická řešení použitá v tomto projektu vycházejí z dalšího evolučního vývoje technologie VVER, který vedl k reaktorům nové generace s vyšším výkonem, lepší spolehlivostí, bezpečností a ekonomikou provozu. Bloky této jaderné elektrárny splňují poslední požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti jaderné bezpečnosti.

 

ARAKO na tuto jadernou elektrárnu dodávalo své armatury již v letech 2005 – 2008 pro 1. a 2. blok. V letech 2019 -2021 se na dostavbu 3. a 4. bloku dodalo z našeho stávajícího portfolia přes 2 000 kusů jaderných uzavíracích a regulačních armatur.  Aktuálně pokračujeme v dalších dodávkách nových speciálních armatur, a to regulačních a motýlkových klapek, které do svého portfolia postupně zařazujeme již od roku 2020.