ARAKO podporuje strojírenské vzdělávání na Opavsku

Pátek, 16. září 2016

Společnost ARAKO (patří do strojírenské divize korporace Rosatom – Atomenergomash), tradiční výrobce průmyslových armatur z Opavy a významný regionální zaměstnavatel, povzbuzuje mladé strojaře ke studiu a především k práci ve strojírenství. „Pokračujeme a zintenzivňujeme spolupráci s technickými školami, zejména se Střední školou technickou v Opavě. Přijímáme absolventy, nabízíme praxi ve výrobě, účastníme se kampaní pro podporu zájmu o studia strojírenských oborů. Snažíme se tak předcházet absenci kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce,“ řekla personální ředitelka Pavlína Koligová.

Pavlína Koligová dále uvádí: „Naše snahy už také přinášejí ovoce – od dubna 2016 jsme přijali 14 nových zaměstnanců a v září nastoupili do podniku na odbornou praxi 4 studenti, pro které jsme připravili plán odborného výcviku zahrnující také motivační plán.“ Studenty třetího ročníku Střední školy technické Opava čeká každý druhý týden školního roku práce ve výrobě, během které absolvují zaškolení na čtyřech pracovištích. Ve 2,5měsíčních cyklech se naučí obsluhovat moderní stroje a zařízení a pokud budou dosahovat dobrých výsledků, mohou svou mzdu v průběhu odborné praxe navyšovat.

Personální ředitelka firmy ARAKO zdůrazňuje: „Práce ve výrobě je velice zajímavá a různorodá. Věřím, že dokážeme mladé lidí zaujmout a nabídnout jim kvalitní pracovní místo v kolektivu odborníků. Ve výrobě studenti získají potřebné dovednosti, s pílí a odhodláním se pak můžou vypracovat a kdo ví, třeba jednou pracovat na vedoucí pozici. Možnosti u nás jsou a růst odbornosti vždy rádi podpoříme.“