Vysokotlaké šoupátka S43 pracují jako uzavírací element v potrubním systému největší slovenské ocelárny U.S. Steel Košice

Pro největší slovenský podnik na výrobu a zpracování oceli U. S. Steel Košice, jsme opakovaně vyráběli  kovaná  vysokotlaké  šoupátka  s  vnějším  obtokem s označením S43. Vysokotlaká šoupátka S43 byly instalovány v potrubním systému, kde pracují jako uzavírací element mezi kotly K6 a K7 a turbínami, médiem je pára, při pracovní teplotě až 540 °C a tlaku až 10 MPa. Oba kotle jsou již plně v provozu.

Vysokotlaká šoupátka S43 jsme začali vyrábět v roce 2012 v reakci na nejnovější trendy v oblasti energetického průmyslu. Řešit speciální požadavky zákazníků v oblasti konstrukce pro nás není nic neobvyklého a dle přání zákazníka provádíme konstrukční úpravy u našich stávajících produktů.

REALIZACE ARAKO

Pro tuto zakázku byly vyrobeny 4 kusy kovaných šoupátek S43 s vnějším obtokem o světlosti DN 350/275 a DN 300/250 pro PN 250 s přivařovacími konci. Těleso šoupátek byl výkovek z materiálu 1. 7715, do kterého je vkládán pružný klín přes samotěsnící víko.

Těsnící plochy sedlových kroužků, které jsou do tělesa nalisované a pojištěné svarem, i těsnící plochy klínu, byly opatřeny tvrdokovem Stellite 6. Utěsnění víka a ucpávky bylo řešeno pomocí speciálních grafitových těsnění. Jištění nárůstu tlaku v meziprostoru tělesa bylo řešeno zhotovením vnějšího dvojitého obtoku DN 25 s propojením se středovou částí (prostor nad klínem).

Pro vnější obtoky byly použity vysokotlaké uzavírací ventily V46.2 DN25 PN 250 z materiálu 1.7715 a ovládané ručními koly. Obě kovaná šoupátka byla ovládána kombinací elektropohonu ZPA Pečky + převodovky AUMA GK35.2.

Šoupátka byla během výroby podrobena všem povinným kontrolám podle evropských standardů s vyhovujícími výsledky a díky spolupráci obchodu, konstrukce, technologie a samozřejmě výroby bylo šoupátko úspěšně expedováno k plné spokojenosti zákazníka a jsou plně v provozu.

DALŠÍ POUŽITÉ PRODUKTY

V tomto projektu byly z našeho produktového portfolia také dodány Vysokotlaké uzavírací ventily V46.2/40.2 DN 25 a PN 250 a Vysokotlaké zpětné ventily Z15.2 DN 25 PN 250.

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ?

Pokud vás informace v naší referenci zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění, případně máte podobný projekt a potřebujete poradit, kontaktujte manažerku prodeje: Kamila Bučková      kamila.buckova@arako.cz