Vyrobili a dodali jsme vysokotlaké kované šoupátko S43 PN 630 pro nejmodernější klasickou elektrárnu ve střední Evropě

Vysokotlaká šoupátka S43 již dodáváme 10 let a jsou nainstalována v řadě tepláren a průmyslových objektů v různých zemích, například v Německu,
Kazachstánu, Lotyšsku nebo Slovensku, ale v roce 2020 jsme poprvé  museli řešit mimořádně náročnou zakázku, dle speciálních požadavků zákazníka Doosan Škoda Power, který požadoval šoupátka pro pracovní teplotu 595 °C a pracovní tlak 224 bar.

REALIZACE ARAKO

Pro tuto speciální zakázku byla vyrobena 3 kovaná šoupátka S43 DN 125/110 PN 630, S43 DN 80/65 PN 630 a S43 DN 50/50 PN 630 s přivařovacím provedení pro práci v extrémních podmínkách. Šoupátka byla instalovaná v takzvaném nadkritickém bloku elektráren, kde se teploty dostávají až nad hranici 600 °C, a proto jsme u šoupátek museli provést úpravu konstrukčního řešení a kontrolní výpočty.

 

Pro výrobu těles, vík a klínů byl použitý materiál 1.6368, který je vhodný pro nejnáročnější aplikace až do 650 °C. Těsnicí plochy byly navařeny tvrdonávarem typu Stellite 6. Tento typ návaru vykazuje odolnost vůči vysokým teplotám, je odolný vůči působení páry a jako jediný splňuje nároky na dovolený stykový tlak na těsnicích plochách klínu a sedel.

Utěsnění  víka  bylo  řešeno  pomocí  speciálních  grafitových  těsnění a ucpávky POWER pack 1000-Inconet TA. Všechna šoupátka jsou ovládána kombinací převodovka + elektropohon, kterou dodával zákazník a z naší strany jsme šoupátka dodali s úpravou pro pohon F25B2.

Během celého procesu výroby, byly šoupátka podrobeny všem povinným kontrolám dle  evropských  standardů.  Při  vzájemné  spolupráci  konstrukce, technologie  a samozřejmě výroby byly zvládnuty specifické požadavky této zakázky a šoupátka expedována k plné spokojenosti zákazníka. Všechny dodaná šoupátka jsou již plně v provozu a plně funkční.

INSTALACE PRODUKTU

Vyrobená vysokotlaká kovaná šoupátka byla instalována v Novém bloku Ledvické tepelné elektrárny v České republice, kde pracují jako uzavírací element mezi kotlem a turbínou (médiem je pára). Nový zdroj v Ledvicích je vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry a zároveň jeden z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě.

Je to tzv. nadkritický kondenzační blok o výkonu 660 MWe s jedním přihříváním páry a devítistupňovým regeneračním ohřevem napájecí vody zdrojem páry je věžový granulační kotel s nadkritickými parametry páry na úrovni 600 °C / 610 °C / 28 MPa, o teplotě chladicí vody na vstupu 18,5 °C, účinnost vlastního kotle je 91,23%.

V současné době je v provozu již jen blok č. 4 o výkonu 110 MWa nový blok č. 6 (tzv. Nový zdroj) o výkonu 660 MW. Elektrárnu Ledvice najdeme na úpatí východní části Krušných hor mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina a zajištuje dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí.

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ?

Pokud vás informace v naší referenci zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění, případně máte podobný projekt a potřebujete poradit, kontaktujte manažera prodeje: Marek Koňařík      marek.konarik@arako.cz