Ve výrobním závodě ARAKO proběhly modální zkoušky kovaného šoupátka

Úterý, 18. duben 2017

Opavská společnost ARAKO, tradiční výrobce průmyslových armatur (patří do strojírenské divize korporace Rosatom – Atomenergomash), dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami technického zaměření. Zajímavá spolupráce proběhla se studentem VŠB-TU Ostrava Bc. Miroslavem Nevřelou, který v minulém roce absolvoval ve společnosti půlroční odbornou praxi a v prvním čtvrtletí roku 2017 provedl pod odborným dohledem doktoranda Ing. Jakuba Ciencialy a Mgr. Ing. Aleny Bilošové, Ph.D. modální zkoušky kovaného šoupátka.

Pracovníci VŠB-TU Ostrava, Fakulty strojní, Katedry aplikované mechaniky spolu s Miroslavem Nevřelou, provedli modální zkoušky na šoupátku o světlosti DN 200, Pp12,9 MPa, které poslouží jako podklad pro diplomovou práci s názvem „Identifikace modálních parametrů kovaného šoupátka výpočtem a experimentálně“.

Cílem těchto zkoušek bylo experimentálně (měřením) získat modální parametry, vlastní frekvence, vlastní tvary a poměrné tlumení měřené soustavy. Výsledek zkoušek se dále srovnával s výpočty vlastních frekvencí pomocí numerické simulace. Tuto metodu používají při své práci výpočtáři společnosti ARAKO. Výsledky modální zkoušky se s výpočty shodovaly, čímž byla potvrzena vysoká úroveň práce odborníků ve výpočetním úseku společnosti ARAKO.

Význam provedených zkoušek:
Provedením modálních zkoušek je možné získat modální parametry soustavy a na tomto základě řešit problémy související s vibracemi. Vibrace představují významné riziko a omezení při návrhu širokého rozsahu strojírenských produktů. Mohou být příčinou porušení integrity nebo mohou snižovat výkon strojního zařízení. Nadměrné vibrace rovněž způsobují nadměrnou hlučnost a nepříjemnosti při provozu.