V Novovoroněžské JE-II začalo tlouct srdce 3. bloku generace III+ v Rusku

Pátek, 29. březen 2019

Minimálního kontrolovaného výkonu dosáhl 22. března 2019 reaktor druhého bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II. Jde již o třetí reaktor VVER-1200 generace III+. Dosažení minimálního kontrolovaného výkonu lze přeneseně označit za rozběhnutí „srdce bloku“, jaderného reaktoru. Otevírá to cestu k druhé části fyzikálního spouštění, které v tomto případě začalo 19. února 2019 přesně dle harmonogramu prací. Než se mohla tato fáze spouštění rozjet, musel vydat povolení ruský dozorný orgán Rostechnadzor, který kontroluje provádění spouštěcích prací. Ředitel Novovoroněžské elektrárny Vladimir Povarov uvedl: „Náš pracovní tým připravil ve stanoveném termínu nový blok k dosáhnutí minimálního kontrolovaného výkonu. Dosažení kritického stavu bezpečně a načas bylo možné díky kvalitnímu a včasnému provedení všech plánovaných prací.“ Na výstavbě nových bloků Novovoroněžské JE má svůj podíl také společnost ARAKO, která již několik let dodává pro jadernou elektrárnu speciální jaderné armatury.  Smlouvu na dodávky armatur pro nové bloky Novovoroněžské JE podepsala mateřská firma Atomenergomash se společností Atomenergoprojekt už v roce 2010 a ARAKO se k projektu připojilo hned v první fázi, kdy se s hlavním projektantem schvalovaly veškeré technické podmínky a vyjasňovaly požadavky na systémy včetně armatur. Jako první blok s reaktorem VVER-1200 generace III+ byl v roce 2016 spuštěn 1. blok Novovoroněžské elektrárny a v roce 2017 jej následoval 1. blok jaderné elektrárny Leningradská II. V oblasti bezpečnosti je hlavním rysem bloků VVER-1200 kombinace aktivních a pasivních bezpečnostních systémů, díky nimž je elektrárna maximálně odolná vůči vnitřním i vnějším rizikům. Pasivní systémy jsou totiž schopné pracovat i bez napájení vysokým napětím a bez zásahu obsluhy. Patří mezi ně lapač taveniny (zařízení pro lokalizaci roztavené aktivní zóny), systém pasivního odvodu tepla do atmosféry přes parogenerátory (zajišťuje dlouhodobé chlazení reaktoru v případě výpadku všech zdrojů vysokého napětí) ad. Spuštěním dalšího energobloku v Novovoroněži tak byla završena několikaletá práce, při které se ARAKO osvědčilo nejen jako dodavatel armatur, ale hlavně jako erudovaný partner pro výstavbu jaderných elektráren ruského typu na celém světě.