RECERTIFIKAČNÍ AUDIT ISO 9001:2008

Pondělí, 21. prosinec 2015

Společnost ARAKO ve dnech 13.-14. 10. 2015 úspěšně absolvovala recertifikační audit systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 a směrnice 97/23/EC modul H pro tlaková zařízení. Audit byl proveden ze strany TÜV SÜD Management Service a TÜV SÜD Czech.

Firmě byly vystaveny certifikáty na období dalších 3 let.Společnost ARAKO děkuje všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili a přispěli k jeho úspěšnému průběhu.