Zpětná klapka L30

Popis:
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU
– zkoušení probíhá dle EN 12266-1

Možnosti provedení:
– s pákou a závažím
– odvodňovací zátka
– obtok
– PTFE víkové těsnění
– PTFE těsnění v sedle
– dle AD 2000-Merkblatt A4

KATALOGOVÝ LIST

PN

16–100

DN

50–400

Pracovní teploty

-105–540 °C

Médium

voda, pára, plyny, jiné pracovní látky v energetice

Materiál

1.0619, 1.7357, 1.4408. 1.4552, 1.1138, 42 2707.6/42 2707.9, 1.5419 / speciální materiály na vyžádání: 1.7363, 1.4308

Připojení

přivařovací, přírubové

Ovládání

samočinné