Zpětná klapka L30

Popis:
– s pákou a závažím
– bez páky a závaží
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU
– zkoušení probíhá dle normy EN 12266-1; díl 2

Možnosti provedení:
– odvodňovací zátka
– s obtokem, bez obtoku
– dodávka na přání dle TRD 201

KATALOGOVÝ LIST

PN

16–100

DN

50–400

Pracovní teploty

-105–540 °C

Médium

voda, pára, plyny, oleje, ropné produkty, neagresivní i agresivní látky

Materiál

1.0619, 1.7357, 1.4408. 1.4552, 1.1138, 42 2707.6/42 2707.9, 1.5419

Připojení

přivařovací, přírubové

Ovládání

samočinné