Vysokotlaký ventil V45

Popis:
– otáčivé stoupající vřeteno
– uzavírací kuželka
– kuželové sedlo
– těsnící plochy navařeny tvrdokovem Stellite 6
– těsnění vřetene ucpávkou umístěnou v třmenu
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a normy EN 13 709
– zkoušení probíhá dle normy EN 12266-1; díl 2

Možnosti provedení:
– PTFE ucpávka (do 200°C) na přání
– dodávka na přání dle TRD 201

KATALOGOVÝ LIST

PN

100–250

DN

10

Pracovní teploty

-10–550 °C

Médium

voda, pára, plyny, oleje, ropné produkty, neagresivní a agresivní látky

Materiál

1.0460, 1.4541, 1.7335, 1.7383, 15 128

Připojení

přivařovací

Ovládání

ruční kolo