Vysokotlaký pojišťovací ventil P10.01

Popis:
– otáčivé stoupající vřeteno
– pojistný (uzavírací ) ventil
– bezasbestová ucpávka a těsnění
– tvar tělesa přímý
– uzavírací kuželka
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a normy EN 13709
– zkoušení probíhá dle normy EN 12266-1; díl 2

Možnosti provedení:

– pojišťovací tlaková membrána z INCONELU

KATALOGOVÝ LIST

PN

500

DN

10

Pracovní teploty

200 °C

Médium

voda, pára, plyny oleje, ropné produkty

Materiál

15 121 ČSN 41 5128

Připojení

přivařovací

Ovládání

ruční kolo