Mařič energie M25

Popis:
– clona REAL 096
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU
– zkoušení probíhá dle normy EN 12266-1; díl 2

Možnosti provedení:
– PN 160, 250; DN 40, 50, 65, 100, 125; T max: 450 °C
– PN 400; DN 100, 125; T max: 450 °C
– další testy na vyžádání
– dodávka na přání dle TRD 201

Údaje potřebné pro objednávku:
– PN
– DN
– vstupní a výstupní tlak
– médium a teplota
– průtočné množství
– připojovací rozměry

KATALOGOVÝ LIST

PN

160–400

DN

40–150

Pracovní teplota

-10–450 °C

Médium

voda, neagresivní látky

Materiál

P250GH (1.0460) / speciální materiály na vyžádání: 12 020

Připojení

přírubové, přivařovací

Ovládání

bez ovládání