Mařič energie M25

Popis:
– tvar tělesa je přímý
– pro správnou funkci je žádoucí, aby bylo za mařičem rovné potrubí v min. délce 20násobku DN.
– pro světlosti DN 40, 50, 65, 100, 125 jsou konstruovány na tlakové řady PN 160, 250
– pro světlosti DN 100, 125, 150 jsou konstruovány na tlakovou řadu PN 400
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU
– zkoušení probíhá dle EN 12266-1

Možnosti provedení:
– další konstrukční varianty přírubového provedení dle požadavku zákazníka
– dle AD 2000-Merkblatt A4, TRD 110, TRD 201, GOST-R

Údaje potřebné pro objednávku:
– PN
– DN
– vstupní a výstupní tlak
– médium a teplota
– průtočné množství
– připojovací rozměry

KATALOGOVÝ LIST

PN

160–400

DN

40–150

Pracovní teplota

-10–450 °C

Médium

voda, neagresivní látky

Materiál

P250GH (1.0460) / speciální materiály na vyžádání: 12 020

Připojení

přírubové, přivařovací

Ovládání