Přejímka pro JE Kudankulam

Středa, 6. březen 2019

Společnost ARAKO spol. s r.o. na začátku měsíce března úspěšně dokončila první etapu přejímky potrubních armatur pro bloky 3 a 4 JE Kudankulam (Indie). Přejímky se zúčastnili jak zástupci zákazníka, tak i konečného spotřebitele.