Management – popis

Středa, 5. červen 2019

Naším cílem je být dodavatelem komplexních a efektivních řešení, která zahrnují konstrukci, výrobu, dodávky, montáž, inženýring a servis zařízení pro jaderné i tepelné elektrárny, petrochemii a ostatní průmyslová odvětví.

I nadále budeme směřovat naše činnosti k zachování prosperity, stability a k dalšímu rozvoji společnosti ARAKO.

Přijmeme všechny výzvy a dokážeme využít výhod, které nám nabízí současnost.