ARAKO navazuje na investice minulých let a rozšiřuje svou produkci

Pondělí, 2. únor 2015

Společnost ARAKO spol. s r.o. (patřící do strojírenské divize korporace Rosatom – Atomenergomash), díky provedeným investicím z předchozích let, rozšiřuje nabízený sortiment armatur o vysokotlaká kovaná šoupátka pro jadernou energetiku.

Vývojové oddělení konstrukce společnosti zpracovalo v loňském roce náročný konstrukční úkol – šoupátko A42 pro použití v jaderných elektrárnách. V prosinci 2014 byly úspěšně dokončeny interní zkoušky na prototypu o světlosti DN100, tlaku PN160, které zahrnovaly zkoušku funkčnosti, zkoušku armatury na pevnost a těsnost tlakové obálky, zkoušku těsnosti uzavíracího elementu a také cyklování armatury s elektropohonem ZPA Pečky v počtu 1000 cyklů. Následují externí zkoušky v autorizovaných zkušebnách a po jejich zdárném ukončení bude zpracována dokumentace pro následné převedení výrobku do sériové výroby. Aktuálně probíhají jednání o dodávkách šoupátek A42 pro ruské jaderné elektrárny.

Stejně jako v případě vysokotlakého kovaného šoupátka S43 a kované klapky L43 pro klasickou energetiku, jejichž vývoj byl ukončen v minulém roce, je možné i šoupátka A42 pro jadernou energetiku vyrábět zásluhou nového zařízení, které společnost ARAKO zakoupila v rámci investičního programu v letech 2011-2013. Jednalo se o nejrozsáhlejší investici v historii společnosti a hlavním cílem bylo zvýšení efektivity výroby za udržení prvotřídní kvality armatur pro klasickou i jadernou energetiku.

Rozsáhlá modernizace výrobních zařízení v celkové hodnotě 150 mil. korun zahrnovala nákup moderního zařízení: CNC soustružnická centra, svařovací a navařovací automaty, kontrolní a zkušební zařízení, odmašťovací a oplachová zařízení, horizontální obráběcí centra, osm nových moderních pecí pro tepelné zpracování, tryskací box a jiné. Modernizací prošla linka povrchových úprav a byl vybudován nový sklad pro vstupní materiály. Firma také implementovala nový ERP informační systém, který nahradil množství starých programů a nyní významně optimalizuje a zrychluje procesy související s činnostmi firmy.

Nákup nového zařízení posunul výrobu o krok dopředu, umožnil rozšíření sortimentu nejen o nové typy armatur, ale také o větší světlosti armatur (až DN800). Přispěl rovněž k vyšší soběstačnosti společnosti – společnost ARAKO dosáhla snížení technologicky nutných kooperací, a to o 35 % ve srovnání s rokem 2013. Díky modernizaci zkušebních zařízení došlo k výraznému zvýšení produktivity při provádění tlakových zkoušek armatur pro jadernou energetiku, nově vybudovaný sklad zajistil optimalizaci logistických procesů ve výrobě. V souvislosti s nákupem nového zařízení dosáhla společnost ARAKO v roce 2014 snížení používaných nástrojů a přípravků o 30 %.

Investiční program byl financován jak z vlastních, tak z externích zdrojů, záruku pro vyřízení úvěru poskytla společnost Atomenergomash.

Společnost ARAKO spol. s r.o. pokračuje ve svém rozvoji a přijímá výzvu stát se více konkurenční na trhu průmyslových armatur, také v důsledku zrychlení a zpřesnění výroby.